Skip to main content


Handlevogn: kr 0,00

Info

Skip Navigation Links.

Produkter

Vi anbefaler:

John Cabot

God planting - god vekst

Her nord kan små detaljer gi store utslag på hvorvidt en plante etablerer seg godt på planteplassen, eller om den blir stående å sture. Følgende punkter er svært avgjørende:

 1. Vanning. FØR planting må plantens rot eller potteklump under vatn i ei bøtte e.l. i 2-3 minutter, til det meste av luft er boblet ut av klumpen. (Slå ikke masse vatn i plantehullet som kjøler ned jordtemperaturen og lager «gjørme» uten lufttilgang der nye røtter skal vokse og trives).
 2. Unngå rotsnurr. Kraftigvoksende planter dyrket i kar (potter), kan av og til ha røtter som er vokset ut av potteklumpen og følger rundt pottekanten. Gode røtter skal vokse utover og det oppnås ved:
  a) greie opp røttene som fordeles i plantehullet ved planting
  b) skjære 3–4 langsgående kutt med en skarp kniv fra topp til botn av potteklumpen.
 3. Et romslig plantehull. Plantehullet bør være dobbelt så djupt og tre ganger så bredt som potteklumpen. Planterøttene vil søke noe ned, men mest utover. Størstedelen av røttene vil fordele seg fra 5-20 cm under overflata.
 4. Jordtype/jordkvalitet. Generelt er «kjøpt» jord, ulike varianter av «daujord» gravd opp ved tomteuttak. Den er uten mikroliv, uten gjødsel og kan variere mye i kalkinnhold (ph). Velg planter etter den jordtypen du har i hagen - eller forandre jordtypen ved å tilføre grov grus, kompost, vekst-torv e.l. i et romslig plantehull i forhold til det planten ønsker seg. (Se beskrivelse ved hvert planteslag.)
 5. Gjødsling. I god tid før planting, bør jorda på planteplassen tilføres grunngjødsling med fra 80-150 g av f.eks. 11-5-17 pr. m2 - helst etter jordanalyse. I tillegg tilføres f.eks. 50-70 g av 11-5-17 før St. Hans og 30-40 g kalksaltpeter før 1. august. Spesielt næringskrevende planter er: roser, syriner, rogneslekta og stauder som ridderspore og peoner. Gjødsel må aldri tilføres direkte i plantehullet.
 6. Plantedybde. Alt av busker, og stauder, skal plantes like djupt som de har vokset tidligere. Det presiseres spesielt at trær aldri må plantes dypere enn før, da dette bl.a. påvirker toppknoppen negativt. MENS Klematis og Roser skal plantes 10 cm djupere enn de tidligere har vokst.
 7. Jorddekke. Vi vil på det sterkeste fraråde å dekke jordoverflata med bark etter planting. Minimumsfaktorene her nord er sein start og låge jordtemperaturer. Bark ser fin ut, men forsinker våren med 1-2 uker ved at telen tiner seinere og gir dårligere jordtemperatur. Bruk grov grus oppå aviser eller direkte på jordoverflata - grus holder på solvarmen.

Skjerming

De fleste barrotplanter har etter opptak om høsten ligget på et mørkt og fuktig kjølelager i løpet av vinteren. Direkte ut i sol og vind, kan bli en for brå overgang. Bind derfor en avis, sekk e.l. rundt hver rose/busk den første uka for å gi en mjukere start i nye omgivelser.

Beskjæring

Det vil være fornuftig å skjære de fleste prydbusker en del tilbake like etter planting. God likevekt mellom rot og greiner gir god vekst i busken heilt fra starten. Klatre- og slyngplanter bør beskjæres kraftig slik at forgreininga blir god fra grunnen. Hekkplanter og roser er ferdig beskåret når de sendes fra oss, forutsatt at de plantes så djupt som anbefalt.

Antall planter pr m2

Der det er angitt planteavstand kan man regne over til antall planter pr m2 ved følgende formel

Antall planter pr m2 = 1 / ((planteavstand i m) x (planteavstand i m))

De fleste stauder kan plantes med avstand 25-35 cm, men dette avhenger bla.a av hvor mange sesonger du vil vente før du får sammenhengende dekke, samt voksebetingelser. Under Staudebed ideer finnes planteavstander for en del stauder angitt basert på voksebetingelser i nord. Ved bedre voksebetingelser kan man ofte øke avstanden angitt med 5-10 cm.

Ferdig utregnet planter pr m2 for et utvalg planteavstander

Planteavstand (cm) Planter pr m2
20 25
25 16
30 11
35 8
40 6
50 4
60 3
70 2
80 1,5
80 1,5
90 1,5
100 1
120 0,7
140 0,5
160 0,4
180 0,3
200 0,25