Skip to main content


Handlevogn: kr 0,00

Info

Skip Navigation Links.

Produkter

Vi anbefaler:

Snøballbusk 'Frøken Norden'

Gjødsling

I de fleste hager er jordsmonnet for dårlig. Det består ofte av jord som har ligget djupt og som etter graving av tomta, er fordelt utover. Slik jord er som regel kalkfattig, svært næringsfattig og fri for viktig bakterieliv. Kalking med 200-400 g grovdolomitt pr m2 og ei grunngjødsling tidlig om våren med 100-150 g klorfri fullgjødsel, er nødvendig for å bedre næringstilgangen på lengre sikt.

Gi kalk om høsten, gjødsle om våren. I tillegg vil vi gi følgende tips: Bruk lettoppløselig gjødselslag som Superex 5 og lettløselig Kalksaltpeter. NB. Disse gjødselslaga kan ikke blandes før de er løst opp i vatn og er i svært fortynnet form. Lag derfor ei stamløsning av hvert gjødelslag slik:

Stamløsning I: 1 kg Superex 5 løses opp i 10 l vatn.
Stamløsning II: 1 kg Kalksaltpeter løses opp i 10 l vatn.

1 liter av hver stamløsning blandes i 100 l vatn som da kan gis direkte til plantene (fortynnet gjødselvatn). Trenger du mindre mengder, bruker du 0,5 l av hver stamløsning blandet i 50 l vatn, eller 0,1 l blandet i 10 l, osv. Stamløsningene holdes mørkt og kjølig. Om det legger seg grønske på disse er det ufarlig.

Fortynnet gjødselvatn, som her beskrevet, kan brukes til stueplantene, i hobbyvekshuset, og til pryd- og nytteplantene i hagen. Ved nyplantinger gir vi f.eks. ei bøtte fortynnet gjødselvatn til hvert tre, hver busk eller bærbusk. Dette kan gjentas hver 14. dag til ca. 15 aug. Solbærbusker er et unntak, ei gjødsling om våren + gjentak 1. august, er nok. På relativt kort tid, vil hagen din bli svært frodigere og ved å avslutte til angitt dato vil denne form for gjødsling ikke ha negativ virkning på plantenes overvintring, heller tvert imot.